Garance vrácení peněz do 30-ti dní

 

Nejen za proteinovými jídly VERO, ale i za našimi dietními plány jako takovými si stojíme! Proto všem našim zákazníkům garantujeme možnost vrácení zboží do 30-ti dní od zakoupení.

 

Nic před vámi netajíme! Podmínky jsou pro všechny naše zákazníky stejné a jasně dané.

 

PROGRAM "GARANCE VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 30-TI DNÍ"

I. Podmínky garance vrácení zboží do 30-ti dní od zakoupení:

 • Platí pro jakýkoliv dietní program VERO (to znamená: VERO 1 až VERO 12) zakoupený v e-shopu Prodávajícího na adrese www.vero.cz.
 • Vrátíme vám peníze za VERO jídlo, které nám zašlete zpět, a to nepoužité v neporušeném a nepoškozeném původním obalu, přičemž o případném porušení nebo poškození původního obalu rozhoduje vždy Prodávající.
 • Podmínkou je, že ze zakoupeného dietního programu může Kupující spotřebovat max. tolik VERO jídel, kolik obsahuje jím zakoupený dietní program na 10 dní trvání dietního programu.
 • Kupujícímu bude odečtena cena za Shaker VERO, tj. 65 Kč, přičemž tento není možné vrátit.
 • V případě, že Kupující obdržel jako dárek Multivitamín, může i tento vrátit, a to pouze nepoužitý v neporušeném a nepoškozeném obalu. V opačném případě bude Kupující povinen uhradit plnou cenu Multivitamínu, tj. 199 Kč, která mu bude automaticky odečtena z vracené částky.
 • VERO jídla, která není možné vrátit ani při splnění výše uvedených podmínek jsou: Francouzské klobásky a Kuřecí hamburger.
 • Tato garance se nevztahuje na samostatně zakoupené produkty ani Doplňkové produkty, vyjma možnosti vrácení Multivitamínu za podmínek uvedených výše.
 • Poštovné, které Kupující uhradil Prodávajícímu za zaslání objednaného zboží se Kupujícímu nevrací. V případě, že se na objednané zboží vztahovala "doprava zdarma" bude Kupujícímu naúčtován poplatek za "balné a poštovné" ve výši 150 Kč.
 • Náklady baleného a poštovného za dodání zboží zpět na adresu Prodávajícího hradí Kupující.
 • Rozhodnými termín pro uplatnění této možnosti vrácení jsou:
 1. Zaslání e-mailu Kupujícím Prodávajícímu v souladu s článkem II. Jak postupovat při vrácení zakoupeného zboží, a to nejpozději 25. kalendářní den od zakoupení zboží, a zároveň
 2. dodání vraceného zboží na adresu prodávajícího nejpozději 30. kalendářní den od zakoupení zboží, přičemž dnem zakoupení je myšleno den přijetí objednávky Prodávajícím. Jako den 1. od zakoupení zboží se počítá den následující od přijetí objednávky Prodávajícím.

II. Jak postupovat při vrácení zakoupeného zboží:

 • Napište nám e-mail na: info@vero.cz,
 • do předmětu napište: "CHCI VRÁTIT DO 30-TI DNŮ" a připište číslo vaší objednávky,
 • do textu nám napište důvod vrácení - nebojte se, cokoliv vás vede k využití této garance vrácení není důvodem k jejímu neuznání. Jen se chceme pořád zlepšovat, tak potřebujeme vědět, co máme příště udělat lépe. Dále do e-mailu připište seznam a počet zboží, které chcete vrátit. Případně je možné toto zboží, vč. vraceného množství vyznačit do faktury a její scan připojit k tomuto e-mailu,
 • do e-mailu dále uveďte číslo účtu, na který budete chtít vrátit peníze.

III. Obsah balíčku s vraceným zbožím:

 • Faktura,
 • veškeré zboží, které nám chcete vrátit,
 • kopie e-mailu zaslaného Kupujícím Prodávajícímu dle článku II.

IV. Doručovací adresa Prodávajícího pro vrácení zboží:

VERO Building s.r.o.

Kuzmínova 349 / 5

Kralupy nad Vltavou

278 01

Balíček výrazně označte slovy: "CHCI VRÁTIT DO 30-TI DNÍ"

V. Způsob a doba na uznání vrácení zboží ze strany Prodávajícího:

 • Prodávající si vyhrazuje právo neuznat Kupujícímu vrácení zboží, a to při nedodržení kteréhokoliv bodu z podmínek uvedených výše v článcích I., II., III. a IV.
 • Prodávající vyrozumí Kupujícího o stavu jeho požadavku na vrácení zboží e-mailem, a to ve dvou fázích:
 1. Předběžné vyrozumění o přijetí požadavku, a to do 2 pracovních dní po obdržení e-mailu od Kupujícího dle odstavce II.
 2. Konečné vyrozumění Kupujícího o uznání nebo neuznání, případně částečném uznání požadavku na vrácení zboží, a to do 5-ti pracovních dní od přijetí vráceného zboží na doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v článku IV. výše.
 • V případě, že nebude Kupujícímu zcela nebo jen částečně uznán jeho požadavek na vrácení zboží, bude mu toto zboží zasláno zpět na doručovací adresu uvedenou v původní objednávce, přičemž balné a poštovné hradí Kupující formou dobírky.

VII. Vrácení finančních prostředků:

 • Prodávající se zavazuje vrátit Kupujícímu finanční prostředky vyčíslené v konečném vyrozumění dle článku V., bod 2. bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Kupující uvede v e-mailu dle článku II. výše, a to nejpozději do 10-ti pracovních dní od zaslání Konečného vyrozumění dle článku V. bod 2. výše.

 

V Kralupech nad Vltavou dne 25.3.2018.