Vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: VERO Building s.r.o.

IČ: 05347301

Se sídlem: Kuzmínova 349/5, Kralupy nad Vltavou 278 01

 

VĚC: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………..... jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě www.vero.cz objednal zboží pod číslem objednávky ……......……, v celkové hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………......

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši …....……. Kč a ……...… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ………...................... / .......…. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

V …........................……. dne ……….